Security

Connectis levert een bedrijfskritisch onderdeel van de IT infrastructuur aan haar klanten. We werken hard om dit vertrouwen te verdienen.

Periodieke Audits en Penetratietesten door Klanten

Connectis moedigt haar klanten aan regelmatig audits en/of penetratie-testen uit te voeren op (de infrastructuur van) Connectis. In de afgelopen periode zijn er testen uitgevoerd door onder andere Madison Gurkha, Fox-IT, KPMG, Ernst & Young, Insite Security, Sogeti (Security TAK), Ordina Security & Risk Management en Deloitte Risk Services BV.

Gecertificeerd voor informatiebeveiliging

Connectis is ISO27001-gecertificeerd voor informatiebeveiliging met als scope-afbakening “Hosting, maintaining, supporting and developing Identity Services required for the authentication, authorization and identification of internet users”. Ook van al onze leveranciers eisen wij dat zij een ISO27001 certificering hebben.

In lijn met deze certificering eisen wij van al onze medewerkers een verklaring omtrent gedrag van het Ministerie van Justitie en voeren we altijd een antecedentenonderzoek uit.

Continuïteit wordt gegarandeerd door onafhankelijke stichting

De continuïteit van de dienstverlening is belegd binnen een onafhankelijke stichting. Indien zich een calamiteit zou voordoen dan kan de klant onder escrow-overeenkomst toegang verkrijgen tot de broncode van alle betrokken systemen. Het intellectuele eigendom van alle broncode behoort toe aan Connectis.

Secure Software Development in samenwerking met iComply

In samenwerking met iComply en de Secure Software Foundation werkt Connectis aan de totstandkoming en door ontwikkeling van het normenkader Secure Software Development. Door dit normenkader toe te passen zorgen we voor een hoge mate van bewustwording op het gebied van beveiliging op de software ontwikkelafdeling.

Netwerken worden dagelijks gescanned

Connectis gebruikt state-of-the-art software om haar infrastructuur veilig te maken en veilig te houden. Eén van de maatregelen die wij nemen is het dagelijks scannen van onze infrastructuur zoals deze vanaf het internet zichtbaar is (“externe scan”). Wekelijks wordt er een scan uitgevoerd op het interne netwerk. Hiermee voorkomt Connectis dat zij kwetsbaar is voor bekende beveiligingslekken.

Responsible Disclosure Beleid

Bij Connectis vinden wij de veiligheid van onze systemen, ons netwerk en onze producten erg belangrijk. Ondanks dat wij heel veel zorg besteden aan security, kan het voorkomen dat een zwakke plek wordt ontdekt. Indien dat het geval is, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we snel maatregelen kunnen treffen.