Security

Connectis levert een bedrijfskritisch onderdeel van de IT infrastructuur aan haar klanten.
We werken hard om dit vertrouwen te verdienen.

Regulated by Europe &
the Dutch government

Connectis is an accredited provider of eRecognition and as such is bound to Dutch legislation for electronic identification (WJZ/15023462) as well as European regulation 910/2014 for electronic identification and trust services. Connectis has to deal within strict regulations and we are subject to active government supervision.

Periodieke Audits en Penetratietesten door Klanten

Connectis moedigt haar klanten aan regelmatig audits en/of penetratie-testen uit te voeren op (de infrastructuur van) Connectis. In de afgelopen periode zijn er testen uitgevoerd door onder andere Madison Gurkha, Fox IT, KPMG, Ernst & Young, Insite Security, Sogeti (Security TAK), Ordina Security & Risk Management en Deloitte Risk Services BV.

Gecertificeerd voor informatiebeveiliging

Connectis is ISO27001-gecertificeerd voor informatiebeveiliging met als scope-afbakening “Hosting, maintaining, supporting and developing Identity Services required for the authentication, authorization and identification of internet users”. Ook van al onze leveranciers eisen wij dat zij een ISO27001 certificering hebben.

In lijn met deze certificering eisen wij van al onze medewerkers een verklaring omtrent gedrag van het Ministerie van Justitie en voeren we altijd een antecedentenonderzoek uit.

Continuiteit wordt gegarandeerd door onafhankelijke stichting

De continuiteit van de dienstverlening is belegd binnen een onafhankelijke stichting. Indien zich een calamiteit zou voordoen dan kan de klant onder escrow-overeenkomst toegang verkrijgen tot de broncode van alle betrokken systemen. Het intellectuele eigendom van alle broncode behoort toe aan Connectis.

Secure Software Development in samenwerking met iComply

Secure Software Development in samenwerking met iComply

In samenwerking met iComply en de Secure Software Foundation werkt Connectis aan de totstandkoming en door ontwikkeling van het normenkader Secure Software Development. Door dit normenkader toe te passen zorgen we voor een hoge mate van bewustwording op het gebied van beveiliging op de softwareontwikkelafdeling.

Netwerken worden dagelijks gescanned

Connectis gebruikt state-of-the-art software om haar infrastructuur veilig te maken en veilig te houden. Eén van de maatregelen die wij nemen is het dagelijks scannen van onze infrastructuur zoals deze vanaf het internet zichtbaar is (“externe scan”). Wekelijks wordt er een scan uitgevoerd op het interne netwerk. Hiermee voorkomt Connectis dat zij kwetsbaar is voor bekende beveiligigingslekken.

Connectis always respects your privacy. We use cookies so that we can offer you an effective and responsive service. By using this site you agree to the use of cookies. Find out more on cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close