Voorwaarden

Geen verrassingen bij Connectis

Bij Connectis staat vertrouwen en beveiliging voorop. Onze algemene- en gebruiksvoorwaarden beschrijven de wederzijdse rechten en plichten die noodzakelijk zijn voor een veilige samenwerking.

Deze voorwaarden hebben geen betrekking op de kosten, termijnen en/of betalingen. Daarin zijn wij heel duidelijk: we communiceren altijd helder de prijs en de looptijd van onze producten; als we zeggen dat iets gratis is, dan is het ook gratis. Zo wordt online zakendoen goedkoper, gemakkelijker en veiliger.


Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening. De algemene voorwaarden beschrijven de afspraken tussen Connectis en de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

Download Algemene Voorwaarden

Contractbeheer

Met de overeenkomst contractbeheer verklaart de organisatie dat één van haar medewerkers, de contractbeheerder, naar Connectis volledig vertegenwoordigingsbevoegd is. Dit stelt partijen in staat om online en real-time (nieuwe) overeenkomsten te sluiten. Deze overeenkomst wordt door Connectis voor u opgesteld als onderdeel van de aanvraagprocedure.

Voorbeeld overeenkomst Contractbeheer

Machtigingenbeheer

Met de overeenkomst Machtigingenbeheer verklaart de organisatie dat één van haar medewerkers, de machtigingenbeheerder, de bevoegdheden van medewerker en / of organisaties namens de organisatie mag administreren. Deze overeenkomst wordt door Connectis voor u opgesteld als onderdeel van de aanvraagprocedure.

Voorbeeld overeenkomst Machtigingenbeheer

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Connectis is nooit meer dan hetgeen door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. U kunt de voorwaarden van onze verzekering hieronder inzien.

Download Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT SII 2003 (MODEL 010113)

Download Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB 2003 (MODEL 010114)


Gebruiksvoorwaarden

De gebruikersvoorwaarden van Connectis zijn altijd van toepassing indien u gebruik maakt van onze software. U kunt hier de gebruikersvoorwaarden van Connectis downloaden.

Gebruiksvoorwaarden Connectis

In deze voorwaarden verklaart u onder andere:

  • Dat u geen onjuiste informatie verschaft en Connectis direct op de hoogte stelt van wijzigingen;
  • Dat u handelt namens en conform de procedures van uw bedrijf, werkgever en/of opdrachtgever;
  • Dat u uw e-mailadres en overige authenticatiemiddelen als strikt persoonlijk behandelt.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Software.

Download Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden eHerkenning

De Gebruikersvoorwaarden eHerkenning zijn opgesteld door het ministerie van Economische Zaken. Pas na het accepteren van deze voorwaarden mag u gebruik maken van het netwerk van eHerkenning.

Download Gebruikersvoorwaarden eHerkenning


Privacy & Cookies

Connected Information Systems B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en waar wij deze voor gebruiken.

Download Privacyverklaring

Cookieverklaring

In de cookieverklaring staat welke ‘cookies’ we gebruiken en waarom.

Download Cookieverklaring


Disclaimer

Connected Information Systems B.V. (Kamer van Koophandel 24444001), hierna te noemen Connectis, verleent u hierbij toegang tot www.connectis.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Connectis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Connectis spant zich in om de inhoud van www.connectis.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.connectis.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Connectis en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Connectis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Responsible Disclosure Policy

Connectis BV takes its software and infrastructure security very seriously. We are well aware that security is a continuous process, and new threats or weaknesses may appear at any time. We welcome third-party tips and advice on how to improve our security. To aid in this process we have drafted the below responsible disclosure policy.

Security issues

Should you encounter a security issue with our services, then please let us know. A security issue means any issue or weakness that may be used to abuse, manipulate or make inaccessible data in our services. This does not only include technical security but also procedural weaknesses.

We hereby permit you to proactively search for suspected security issues in our software or infrastructure. However, we do not permit actions that cause damage to us our our customers, such as by erasing data or disrupting our operations. Further, publishing personal data obtained through such search is not permitted.

Reporting issues

Please report any issues you have found by e-mail (PGP key) to cert@connectis.nl.
In any case please include:

  • The urgency of the issue
  • A brief description of the issue
  • Screenshots or other information that illustrate the problem in more details
  • Any steps needed to reproduce the problem
  • Your contact details (a name and e-mail address or phone number, using a pseudonym is permitted)
  • Whether you want to stay updated on our progress in solving the issue

Response to reports

We will respond within three working days to your report. Your report is confidential and your identity will not be shared with third parties (unless mandated by law). Further we will keep you informed about the progress of the solution if have indicated so.

If you stick to the above rules, we will not file criminal charges or initiate legal proceedings against you.

Reward

If the issue is new and we can reproduce it, we will either pay to you a €250 gift voucher or make a €500 donation to a charity of your choice.

If we judge that the issue you submitted is a direct and immediate threat to the continuity of Connectis, you will be entitled to a €5000 reward.

Meer informatie

Wilt u weten hoe u uw online dienstverlening veiliger en gebruiksvriendelijker kunt inrichten? Neem contact op met onze Service Desk via support@connectis.nl.

Connectis denkt graag met u mee over de mogelijkheden.

Connectis always respects your privacy. We use cookies so that we can offer you an effective and responsive service. By using this site you agree to the use of cookies. Find out more on cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close