Blog

Een concurrerend publiek eID-middel is uniek in Europa

Martijn Kaag, 18 februari 2015

Het kabinet heeft besloten dat publieke en private leveranciers een vergelijkbaar product gaan leveren binnen het eID Stelsel. De beweegreden voor deze specifieke beslissing komt voort uit de overtuiging dat de burger de keuzevrijheid zou moeten hebben tussen een “publiek” en een “privaat” elektronisch authenticatiemiddel. Een belangrijke overweging van het kabinet in deze kwestie is dat er (succesvolle) internationale voorbeelden zouden zijn voor een dergelijke hybride aanpak. Deze veronderstelling is echter niet juist. Nederland wordt het eerste land van Europa waar een publiek eID middel naast private middelen zal bestaan.

Het rapport waarop het kabinet haar keuze baseert noemt 3 voorbeelden van geslaagde eID stelsels waarin publieke en private middelen met elkaar een stelsel vormen, namelijk: Estland, Luxemburg en Zweden. Het klopt dat er in deze landen zowel publieke als private elementen te vinden zijn, maar de opzet is in geen enkel opzicht vergelijkbaar met het voorstel van het kabinet voor Nederland..

Zweden is feitelijk privaat.

De Zweedse overheid levert alleen een stuk hardware waarop private partijen een middel kunnen plaatsen. Dit is op geen enkele manier te vergelijken met de ambities die de Nederlandse overheid heeft, namelijk het leveren van hardware en het inrichten van alle software en processen daaromheen.

De Zweede overheid concurreert daarom niet met de private eID leveranciers. Integendeel, de overheid werkt faciliterend (voor een deel van de markt).

Estland is primair publiek. Er zijn geen private eID leveranciers. Private dienstverleners (banken) faseren hun eigen eID middelen uit.

Er zijn in Estland geen gespecialiseerde leveranciers van online identificatie die concurreren met de overheid zoals dat in Nederland het geval wordt. Integendeel, in Estland werken publieke en private (online) dienstverleners samen voor één herbruikbaar inlogmiddel. Het publieke middel is in andere woorden dominant. Banken (financiële dienstverleners) maken naar tevredenheid gebruik van het (gratis) publieke middel en besparen hierdoor kosten.

De situatie in Estland is daarom niet te vergelijken met de strategie die door het kabinet wordt voorgesteld. Voor de Estlandse banken is het publieke eID middel geen concurrent, maar juist een voordelig alternatief voor de eigen infrastructuur. Het enige dat men van Estland kan leren is dat de betrokkenheid van banken als leverancier van online identificatie van tijdelijke aard is. Online identificatie is namelijk niet de core business van banken.

Luxemburg is feitelijk publiek.

Ook in Luxemburg is er geen sprake van concurrentie tussen publieke en private eID middelen. LuxTrust is namelijk de enige private partij die naast de overheid eID middelen levert in Luxemburg. Deze “private” partij is echter voor 70% eigendom van de staat en de overige aandeelhouders zijn semi-publieke dienstverleners (waaronder verschillende voormalige overheidsbedrijven).

Ten slotte

Het kabinet veronderstelt ten onrechte dat zij een strategie volgt die internationaal is beproefd. De hybride oplossing waarbij publieke en private eID leveranciers met elkaar concurreren op eenzelfde product is uniek. Wordt Nederland het eerste land van Europa waar een publiek eID middel naast private middelen kan bestaan? Misschien wel, maar of dit een succes kan worden moet nog blijken.


Storing

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag over eHerkenning of andere diensten van Connectis? Bekijk dan het overzicht van alle veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar support@connectis.nl. Wanneer u in de e-mail uw Kamer van Koophandelnummer vermeld, kunnen we u sneller helpen.

eHerkenning aanvragen
Wilt u eHerkenning aanvragen? U kunt zich in drie eenvoudige stappen registreren voor een online identiteit binnen het netwerk voor eHerkenning. Ga naar ons online aanvraagformulier om dit snel te regelen.

Inloggen Machtigingenbeheer
Met machtigingenbeheer kunt u namens uw organisatie bevoegdheden instellen voor andere werknemers die tot uw organisatie behoren. Bent u al machtigingen-beheerder? Dan kunt u hier direct inloggen.