Programmeerles voor alle basisschoolkinderen in Rotterdam

LessenInformatie voor kinderen, ouders, scholen en studenten

Connectis leert alle basisschoolkinderen in Rotterdam programmeren. We spelen hiermee in op verschuivingen in de arbeidsmarkt, waar het tekort aan programmeurs groeit en tegelijkertijd door de toenemende automatisering banen verdwijnen.

Voor de kinderen:

Programmeren is een van de meest creatieve activiteiten die er bestaan. Juist ook voor kinderen zoals jij. Het is interessant en heel goed om te leren. Als je nu leert hoe leuk programmeren is, heb je daar later heel veel aan. Het hoort dus eigenlijk bij je vakken, net als rekenen of taal. Zelfs al word je geen programmeur, dan leert het je in ieder geval om goed na te denken. En dat komt natuurlijk altijd van pas.

Voor de ouders:

Kinderen die op jonge leeftijd kennismaken met programmeren van software kunnen zich daar makkelijk verder in ontwikkelen. Zeker bij meisjes is het belangrijk om er vroeg bij te zijn, voor ze worden blootgesteld aan vooroordelen. Kinderen krijgen met dit project de kans hun potentieel te ontdekken en hun kansen later op de arbeidsmarkt te vergroten, terwijl tegelijkertijd wordt voorzien in de vraag naar programmeurs. Het huidige basisonderwijs is hier nog niet voldoende op ingericht en ook ontbreken vaak de middelen en de expertise.

Connectis is een van de grootste aanbieders van identity management in Nederland en groeit snel. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor online gebruikersidentificatie, authenticatie en autorisatie op hoogste vertrouwensniveau. Ons doel is om de wereld te verbeteren door online identificatie beschikbaar te stellen voor iedereen. Daarbij zorgen we ervoor dat de privacy en veiligheid van alle betrokkenen perfect gegarandeerd is.
Meer dan 12 miljoen Nederlanders gebruiken de infrastructuur van Connectis om in te loggen bij hun dienstverleners. Van zorgverzekeraars tot financiële instellingen. Van de lokale gemeenten tot landelijke ministeries. Meer over onze producten staat in dit overzicht.

Voor de scholen:

Wij zorgen voor de betaling van de studenten die de lessen gaan geven. De TU-Delft coördineert het project en selecteert de studenten. De lessen zijn al begonnen en worden gegeven aan de leerlingen vanaf groep 5 t/m 8.

We hebben de meestgestelde vragen door scholen op deze speciale pagina bijeengebracht.

Scholen die geïnteresseerd zijn kunnen zich via dit formulier opgeven: https://goo.gl/forms/4RVaHePzdDgoZL222

Voor de studenten en werkzoekenden:

Wij zien een tekort aan programmeurs op de arbeidsmarkt. Wij zijn continue op zoek naar goede developers die – net als wij – waarde willen toevoegen aan de maatschappij. Ons doel is om de wereld te verbeteren door online identificatie beschikbaar te stellen voor iedereen. Dit doen we  – als not-for-profit bedrijf – door goede producten te ontwikkkelen. Door het programmeren op basisscholen een impuls te geven, hopen we ook op die manier een steentje bij te dragen aan een betere wereld.

  • Wil jij wel zo’n les gaan geven aan de schoolkinderen in Rotterdam? Stuur dan een e-mail aan Felienne Hermans van de TU Delft: Programmeren-EWI@TUDelft.NL.
  • Ben je eigenlijk op zoek naar een baan als programmeur (developer), dan kan je natuurlijk bij ons terecht. Wij zijn continu op zoek naar goede developers die – net als wij – waarde willen toevoegen aan de maatschappij. Check onze openstaande vacatures.

 

 

Connectis always respects your privacy. We use cookies so that we can offer you an effective and responsive service. By using this site you agree to the use of cookies. Find out more on cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close